Budjettiriihessä päätetty turpeen veron korotus peruttava

Hannu HoskonenBlogi

 

Hallituksen budjettiriihen päätöksellä ollaan korottamassa turpeella tuotetun energian veroa 2,7 eurolla megawattitunnilta vuoden 2021 alusta. Veron nostaminen tuntuu vähäiseltä, mutta sen vaikutus Suomen kansantalouteen on vaarallinen. Jo nyt ajetaan suuriin voimalaitoksiin poltettavaksi niin suomalaista kuitupuuta kuin tukkiakin. Hallitusohjelmassa nimenomaan vaaditaan, että ainespuu ei saa ohjautua polttoon.

Juuri tulleen tiedon mukaan Venäjä kieltää raakapuun viennin maasta vuoden 2022 alusta alkaen. Viime aikoina Venäjältä on tuotu puuta Suomeen keskimäärin kymmenen miljoonaa mottia vuodessa. Viime vuonna Venäjältä tuotiin Suomeen yhteensä 8,7 miljoonaa mottia puuta. Kuitupuuta tuonnista oli 53 prosenttia ja hakkeena tuotiin 34 prosenttia koko määrästä. Varsinkin hakkeen tuonti on ollut voimakkaassa kasvussa. Itä-Suomen voimalaitoksissa palaa nyt ennätysmäärät venäläistä haketta.  Vaikka uutisoitu myyntikielto koskee vain sahapuuta, on sillä suuret vaikutukset Suomen sahojen toimintaan ja koko puumarkkinaan.

Turpeen energiakäytön nopea väheneminen tietää, että kotimaista runkopuuta palaa voimalaitosten kattiloissa ensi vuonna miljoonia motteja. Koko energiaturpeen käytön loppuminen tietää kymmenen miljoonan motin verran puun polttamista vuosittain. Venäjän tuonnin loppuessa kotimainen metsäteollisuus tarvitsee joka ainoa ainoan motin runkopuuta sellutehtailleen ja sahoille tuotannon jatkumiseksi. Samoin voimalaitoksille tullut venäläinen hake loppuessaan tietää välitöntä kriisiä energiantuotannossa. Kotimainen turve tarvitaan välttämättä niin metsäteollisuuden raaka-ainehuollon kuin kotimaisen energiatuotannon huoltovarmuuden turvaamisessa.

Hallituksen budjettiriihessä juuri tehty päätös energiaturpeen veron korottamisesta on otettava heti uuteen käsittelyyn, jotta varmistetaan kotimaisen metsäteollisuuden toiminta uudessa tilanteessa ja samalla on varmistettava energiantuotannon häiriötön toiminta Suomessa kotimaisilla polttoaineilla.

Hannu Hoskonen, kansanedustaja, ympäristövaliokunnan pj.

Lähetetty tiedotusvälineille 30.09.2020