EU:n ennallistamisasetus on vahingoksi Suomelle

Hannu HoskonenBlogi

Viime viikkojen iso keskustelunaihe on ollut EU:n antama ennallistamisasetus. Asetus on EU-komission ehdotus luonnon ennallistamisesta vuoden 1952 aikaiseen tilanteeseen. Jäsenmaat antavat parhaillaan omat lausuntonsa asiasta. Suomen lausunnon antoi Suuri valiokunta 30.11.2022. Suomi ei hyväksy asetusta nyt esitetyssä muodossa ja vaatii asetukseen merkittäviä muutoksia. Suomen harjoittama metsäpolitiikka pitää ottaa EU:ssa paremmin huomioon ja Suomelle ei saa aiheutua asetuksesta suuria kustannuksia. Tätä lausuntoa varten viisi valiokuntaa antoi Suurelle valiokunnalle oman lausuntonsa ja kaikki lausunnot olivat komission esitystä kohtaan kielteisiä. Nämä lausunnot kuvaavat hyvin eduskunnan lähes yksimielistä kielteistä kantaa. Todella huolestuttavaa tässä asiassa on se, että EU on ottamassa suomalaisten metsät valvontaansa. Se rikkoo tietoisesti Suomen EU-liittymissopimusta. EU-komissio on lähtenyt vaaralliselle tielle, jossa jäsenmaan oma päätösvalta ollaan vähitellen siirtämässä Brysseliin erilaisia kiertoteitä käyttäen. Perustusalain turvaamaa omaisuudensuojaa ei EU:ssa näköjään edes tiedetä. Suomen metsiä ei uhkaa mikään muu kuin Brysselin vallanhimo, jota ollaan nyt EU-asetuksella toteuttamassa.  Suomessa osataan metsien käyttö. Suurin osa hyvinvoinnistamme on rakennettu metsien varaan ja sellaisena sen pitää pysyäkin. Suomen kannalta asetuksen todellinen vaara on, että metsien talouskäyttö estyy. Metsien käyttöä ohjataan metsälailla ja asetuksilla. Jos ennallistaminen toteutetaan esitetyssä muodossa, tulee Suomen metsiin lisää uusia suojelualueita miljoonia hehtaareja. Ja kaikki nämä alueet pitää merkitä myös metsäsuunnitelmiin sertifioinnin mukaisesti. Käytännössä metsien talouskäyttö … Read More

Ilmastopolitiikan virheet oikaistava heti

Hannu HoskonenBlogi

Suomen luonnonsuojeluliitto vaatii valituksessaan, että Korkein hallinto-oikeus kumoaa valtioneuvoston antaman ilmastovuosikertomuksen vuodelta 2021 palauttaen sen uuteen valmisteluun. Tällaisen oikeudellisen kikkailun tarkoitus on tietenkin huomion kiinnittäminen pois tosiasiasta, joka on jo nyt suomalaisten maksettavana ja käy yhä kalliimmaksi tulevina vuosina. Miksi valtiolta tukea saava järjestö toimii näin suomalaisten vahingoksi. Käytännössä Suomi on jo nyt hiilineutraali, jos lasketaan Suomen päästöt ja hiilinielut todellisten lukujen mukaan. Suopellot eivät tuota 8 miljoonaa tonnia hiilidioksidia ilmakehään ja metsien koko kasvu sekä soiden sitoma hiili pitää laskea päästökaupan laskelmissa Suomen eduksi. Miksi Suomi on ajanut ilmastopaneelin kokouksissa aivan väärät päästöt suomalaisten vahingoksi? Vastaus on yksinkertainen. Näillä väärillä luvuilla perustellaan ennallistamisen pakkoa ja metsien suojelun merkittävää lisäystä. Tätä samaa viestiä toistavat valtakunnan johtavat mediat joka päivä aamun TV-lähetyksistä alkaen. Todellisten lukujen esittäjillä ei ole juuri mahdollisuuksia puolustaa Suomen kansantalouden kannalta elintärkeää metsien käyttöä. Kaikkein kummallisinta tässä ennallistamisessa on se, että ennallistamisen toimet itsessään lisäävät päästöjä sekä pienentävät hiilinieluja. Ennallistetun metsän kasvu vähenee mm. ojien tukkimisen ja todellisen metsänhoidon loppumisen takia. Metsän elinvoiman vähetessä sieni- ja hyönteistuhot iskevät puustoon heikkenevän kunnon takia. Soiden ennallistamisessa ojat tukitaan ja pohjaveden pinnan noustua hiilidioksidin tulo toki loppuu, mutta tilalle tulee metaanin tuotanto vuosikymmeniksi. Metaani on kymmeniä kertoja hiilidioksidia vaarallisempi kasvihuonekaasu. Suomen … Read More

Euroopan Unionin vallankaappaus

Hannu HoskonenBlogi

Euroopan Unioni esittää koko aluettaan koskevaa ennallistamisvelvoitetta jäsenmailleen. Ja tietenkin Suomi on taas pahin kärsijä. Joka vuosi tämä lysti maksaa veronmaksajille 931 miljoonaa euroa ja vuoteen 2030 mennessä pitää olla 20 prosenttia Suomen pinta-alasta ennallistettu. Nämä luvut ovat sellaisia, jotka syövät vähitellen kansantaloutemme pohjan pois, kun tärkein metsäteollisuus menettää vähitellen mahdollisuuden kannattavaan toimintaan Suomessa. Ja siinä menee mukana muutakin teollisuutta. Metsiämme ja peltojamme ei uhkaa mikään muu, kuin EU:n menossa oleva vallansiirto Suomelta Brysselin komissaareille. Metsäpolitiikka kuuluu kiistatta Suomen itse päätettäviin asioihin, mutta sopimusten ja perustuslakien noudattamisella ei tunnu olevan enää isoa merkitystä EU:ssa.  Valitettavasti Suomen hallitus ei käyttänyt oikeuttaan muistutuksen tekoon tässä asiassa. Ruotsi toimi asiassa viisaasti ja toimi oikealla hetkellä. Suomen perustuslaki turvaa edelleen omaisuuden suojan ja elinkeinovapauden, jotka EU haluaa nyt tietoisesti ohittaa. Voiko tämä olla totta Euroopassa? Parhaillaan suunnitellaan EU:ssa uutta elvytyspakettia. Viime vuonna tulleen ensimmäisen paketin piti olla kertaluonteinen ja ainoa laatuaan. EU:n talouskomissaari Paolo Gentilloni vakuutti juhlallisesti toukokuussa 2021, että Suomessa ei pidä olla huolissaan, kun lisää paketteja ei tule. Sosiaalipaketti on jo tullut ja nyt ollaan tekemässä entistä suurempaa Repower EU-pakettia. EU sääntöjen mukaan yhteisvastuuta ei EU:ssa ei ole. Siitä huolimatta nyt halutaan jakaa kalliin energian aiheuttamia kustannuksia jäsenmaiden kesken. Ei liene yllätys, … Read More

Hallituksen pitää toimia välittömästi

Hannu HoskonenBlogi

Suomen hallituksen pitää välittömästi tehdä esitys EU-komissiolle turpeen saamiseksi pois päästökaupasta. Reilu esitys olisi, että turpeen verotus nollataan ja vuosittain käytettäisiin energiaturvetta enintään 20 M kuutiota, mikä on puolet vuosittaisesta turpeen kasvusta. Kestävän käytön periaate toteutuisi reilusti. Tällä päätöksellä varmistetaan erittäin edullinen energian tuotanto Suomessa vuosiksi eteenpäin ja samalla kaikki jalostuskelpoinen puu ohjautuisi sellutehtaille ja sahoille. Kaikki työ jäisi Suomeen ja tuontienergian määrä vähenisi. Tämä olisi myös parasta ilmastopolitiikkaa. Suomen energiahuollon kannalta on välttämätöntä, että hallitus tekee pikaisesti päätöksen turpeen palauttamisesta täysimääräisesti kotimaiseksi energiapolttoaineeksi. Turveurakoitsijat eivät lähde kunnostamaan turvekenttiä ja turpeen korjuukalustoa ilman selvää näköalaa ainakin kymmenen vuoden päähän eteenpäin. Ilman Suomen hallituksen selvää päätöstä ensi kevään turpeennosto on aidosti uhattuna. Samalla loppuisi myös maatalouden kannalta välttämätön kuiviketurpeen ja kasvuturpeen nosto. Se olisi Suomen kansantalouden kannalta erittäin vahingollista. Viime viikolla saimme jo ensimmäisen varoituksen kotimaisten polttoaineiden tärkeydestä. Fingrid käynnisti kaksi varavoimalaa, jotta sähkön jakelu olisi voinut jatkua häiriöttä. Kannattaa huomata, että on vielä kesäkelit ja jo nyt ollaan vaikeuksissa. Kotimaiset kiinteän polttoaineen (puu ja turve) voimalaitokset ovat hyvin vaikeassa tilanteessa. Tervevarastot lämmityskautta varten ovat vajaat, varsinkin jos pakkastalvi tulee. Sateinen kesä päätuotantoalueilla esti tehokkaan turpeen noston. Talvella merkittävä sähkötuotanto tulee kaukolämmön tuotannosta lämmön ja sähkön yhteistuotantona. Parhaimmillaan sähköä tuotetaan yli … Read More

Kotimainen energia kunniaan

Hannu HoskonenBlogi

Energiakriisi on tosiasia, joka kaipaa ratkaisua heti. Kallis energia näkyy nyt hintojen nousuna joka paikassa. Nyt tarvitaan nopeasti pysyviä linjapäätöksiä energian tuotannosta Suomessa. Valtion maksamien avustuksien varaan ei energiapolitiikkaa saa rakentaa. Ensiksi on oikaistava päästökaupan väärät perusteet, jotka maksavat suomalaisille veronmaksajille 1,5 miljardia euroa vuodessa. Miksi me maksaisimme valtion tukea kalliin energian takia, kun riittää, että oikaisemme päästökaupan väärät perusteet. Turpeesta pitää tehdä tärkeä kansallinen polttoaine vaikka lainsäädännöllä. Nyt turpeen ylimääräiset maksut nostavat hintoja perusteetta. Ja arvokasta runkopuuta ajetaan polttoon kansantaloutemme vahingoksi. Yhdistetty lämmön- ja sähköntuotanto, CHP, on ylivoimaisen edullinen tapa tuottaa energiaa. Hyötysuhde on 90 prosenttia ja talvella pakkasten aikaan sähköä tulee kylkiäisenä yli 3000 MW:n teholla valtakunnan verkkoon. Se on kaksi kertaa Olkiluoto 3 Reaktorin teho. Tätä ei näköjään haluta huomata, kun CHP:n tuotantoon tarvitaan puun ja turpeen yhteiskäyttöä. Turve on tässäkin se raaka-aine, joka välttämättä tarvitaan, jotta huipputehot saavutetaan. Kovilla pakkasilla Suomi pysähtyy, jos CHP-tuotanto menetetään. Tuuli- ja aurinkoenergia ovat pakkasten aikaan lähes nollissa ja pörssisähkön hintaa ei uskalla edes arvata. Ensi talvesta vielä selvitään turpeen nykyisillä varastoilla. Seuraavia vuosia varten on päätökset tehtävä heti. Turvekentillä työtään tekevien urakoitsijoiden asema on turvattava eduskunnan päätöksillä. Yrittäjillä pitää olla ainakin kymmenen vuoden varmuus toiminnan jatkumisesta. Toimivaa turvekalustoa on edelleen … Read More