Kertaluontoisuuden lyhyt tarina

Hannu HoskonenBlogi

Kaikilla on tuoreessa muistissa viime toukokuussa eduskunnan tekemä päätös EU:n elvytyspaketista. Kertaluontoinenhan sen luvattiin olevan. Kuitenkin eduskunnan talousvaliokunta aloitti juuri valtioneuvoston antaman kirjelmän käsittelyn EU:n ilmastotoimia koskevan sosiaalirahaston perustamisesta. Tämä toinen elvytyspaketti on edeltäjänsä tapaan yhteisvastuullinen rahasto, josta maksetaan avustuksia yli 72 miljardia euroa energiahinnan nousun takia kärsimään joutuville kotitalouksille ja pienille yrityksille vuosina 2025–2032. Suurimpina hyötyjinä ovat Puola 13 mrd, Ranska 8 mrd, Italia 8 mrd ja Espanja 8 mrd. Suomi maksaa tästä paketista 1,2 miljardia euroa ja saisimme tukena takaisin 0,4 miljardia euroa. EU:n jäsenmaiden laskujen maksajaksi Suomi joutuu taas kerran.

Pahinta tässä tilanteessa on se, että EU ajaa nyt häikäilemättä yhteisvastuuta toisten jäsenmaiden tekemistä laskuista ja veloista. Jatkuvat perussopimuksen ja liittymissopimusten rikkomiset osoittavat, että EU-komissio on lähtenyt tietoisesti laittomuuden tielle. Nyt komissio on avaamassa ovea EU:n maksamille suorille tulonsiirroille. Kaiken lisäksi nyt käsittelyssä oleva sosiaalirahasto rikkoo suuren eurooppalaisen periaatteen, jonka mukaan sosiaalipolitiikka ja myös veropolitiikka ovat kokonaan jäsenmaiden omaan päätösvaltaan kuuluvia asioita. Paketti rahoitetaan uudella velalla ja antamalla EU:lle yhä selvemmin verotusoikeus. EU-veroille annettiin lupa jo viime kevään elvytyspaketissa, mutta nyt tämä oikeus näköjään halutaan tehdä käytännöksi. Viime keväänä johtavat poliitikot vakuuttivat kuorossa elvytyspaketin kertaluonteisuutta. Samoin verotusoikeudelle annettiin varsin houkutteleva nimi; omien varojen käyttö.

Euroopan unioni on nyt hyvin vaarallisella tiellä. Jatkuva sääntöjen ja sopimusten tietoinen rikkominen komission suosiollisella avustuksella on varmin tapa romuttaa kaikki se hyvä, mitä varten EU aikanaan perustettiin. Euroopan kansojen välisen yhteistyön parantaminen, kaupankäynnin lisääminen ja rauhan varmistamien Euroopassa ovat edelleen arvokkaita asioita, joita pitää vaalia kaikin voimin. Nykymenolla kaikki tämä vaarannetaan.

Hannu Hoskonen, kansanedustaja, Ilomantsi

Julkaistu alunperin Sanomalehti Karjalaisessa 14.11.2021