Maisemansuojelun todellinen tarkoitus

Hannu HoskonenBlogi

Hiljaisuudessa valmisteltu valtakunnallinen maisemansuojeluinventointi on edennyt päätösvaiheeseen. Ympäristöministeriön toiveena on saada asiasta valtioneuvoston päätös mahdollisimman pian. Hanketta on valmisteltu salaa vuodesta 2010, mikä tuntuu oudolta nykyisen avoimuutta korostavan julkisen hallinnon ja voimassa olevan lainsäädännön aikana.

Hallitusohjelman mukaan päätösvaltaa ollaan siirtämässä ministeriöistä maakuntiin ja myös kuntien toimielinten päätettäväksi. Alku on ollut lupaava. Maakuntakaavat päätetään helmikuun alusta alkaen maakuntavaltuustoissa, rakentamisen poikkeusluvat siirrettiin kuntien päätösvaltaan huhtikuun alusta ja tulossa on vielä tänä vuonna valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden muuttaminen maaseudulle rakentamiselle myönteiseksi. Suunta on siis oikea.

Biotalous on avaamassa hyvin monta mahdollisuutta uusiin investointeihin eri puolille Suomea. Metsäteollisuus on tehnyt jo merkittäviä päätöksiä mm. Ääneskosken investoinneista. Monta hanketta on suunnitteluvaiheessa, joten uusia työmahdollisuuksia on avautumassa eri puolilla Suomea. Jotta kahdeksan vuotta jatkunut lama voidaan muuttaa talouskasvuksi, on koko maan mahdollisuudet otettava tehokkaasti käyttöön. Erilaisilla suojeluhankkeilla on maassamme pysäytetty miljardien investoinnit ja estetty mm. kotimaisten energiaraaka-aineiden käyttö. Purkamalla nämä keinotekoiset esteet, Suomi lähtee varmuudella nousuun. Velanoton tie on loppuun kuljettu.

Hannu Hoskonen, kansanedustaja, Ilomantsi