Metsien lisäkäyttö on viisasta energiapolitiikkaa

Hannu HoskonenBlogi

Energia on Suomessa liian kallista. Venäjän rajan sulkeutuminen lopetti niin teollisuuden raakapuun kuin energian tuonninkin. Sähköstä oli jo viime talvena pula ja kaukolämmön tuotannon ongelmat ovat vasta edessä. Viime talvi selvittiin tuurilla ja vanhojen varastojen ansiosta, mutta ei enää jatkossa. Meiltä puuttuu ensi talvena polttoainetta kaukolämmön tuotannossa lähes 15 M TWh, mikä vastaa noin 15 miljoonaa mottia haketta tai jyrsinturvetta. Turpeen väärä kohtelu johti arvokkaan tukki- ja kuitupuun polttamiseen energiaksi. Turpeella tuotettu energia on niin kallista, että kannattavampaa on polttaa vaikka mäntytukkia hakkeena kuin käyttää kotimaista turvetta.

Ensi talvena palaa kotimaista runkopuuta voimalaitoksissa yhden suuren sellutehtaan käytön verran. Turvetta ei tämän kesän aikana saada ylös kuin 5 miljoonan motin verran, jos säät suosivat. Polttoturpeella ei ole kysyntää verotuksen takia. Turveurakoitsijat nostavat kotimaista energiaa varastoon omalla riskillä, kun markkinaa ei ole. Arvopuu palaa ja metsäteollisuuden raaka-ainehuolto on vaikeuksissa. Tämä itseaiheutettu ongelma ei jatku pitkään, vaan suomalainen metsäteollisuus mitoittaa tuotantonsa puunhankinnan kokoiseksi. Tai sitten investoinnit siirtyvät muihin maihin. Suuret, monipuoliset tuotantolaitokset ovat vahvoilla jatkamaan toimintaansa, mutta erillään olevat sahat ja sellutehtaat ovat vaarassa. Savo-Karjalan alueelle tämä ei ole rohkaisevaa, kun meitä rasittavat heikot liikenneyhteydet mm. Saimaan kanavan takia. Todellinen tulevaisuuden kasvuala on metsien jalostaminen huipputuotteiksi perinteisten rinnalla. Samalla tulevat hiilinielut kuntoon. Nekin kaipaavat oikeaa hoitoa uuden kasvun lisäämiseksi. Onko meillä tähän kasvuun viisautta?

Jotta metsät olisivat edelleen elintasomme kivijalka, on ilmastopolitiikan tietoiset virheet oikaistava heti. Suomi on lähes hiilineutraali jo nyt. Tämän viimeksi todisti mm. Nasan julkistama tutkimus, joka jäi valtakunnan medialta lähes huomiotta, kun Markku Ollikaisen totuudelle on varattu lähes kaikki käytössä oleva tila. Tutkivalle journalismille olisi nyt todellista tarvetta. Kotimainen metsätalous ja metsäteollisuuden tuotanto eri muodoissaan on pidettävä joka hetki mielessä, jos haluamme pitää yllä suomalaisten elintason ja hiilinielujen terveen hoitamisen.

Hannu Hoskonen, kansanedustaja, Ilomantsi

Julkaistu 24.5.2023 Sanomalehti Karjalaisessa ja Savon Sanomissa