Maisemanhoidolla maaseudun kimppuun

Hannu HoskonenBlogi

Ympäristöministeriön salaa valmistelema maisemallisesti arvokkaiden alueiden suojeleminen on herättänyt jonkin verran keskustelua menneen kevään aikana. Keskustelua on hillinnyt salainen valmistelu ja keväällä asiasta käydyn lyhyen kuulemisen aikana kerrotut hyvin puutteelliset tiedot. Noissa tilaisuuksissa maisemansuojelua kehuttiin silmät innosta loistaen, mutta visusti vaiettiin todellisista vaikutuksista maaseudun ihmisten elämään.

Jos valtioneuvosto vahvistaa ympäristöministeriön esityksen maisemansuojelusta, on maahamme saatu yhteensä kolme miljoonaa hehtaaria uusia rajoituksia ja rakennuskieltoja. Uskomattomalta tuntuu, että ympäristöministeriö kuvittelee pitävänsä maaseudun elinvoimaisena uusilla kielloilla ja rajoituksilla. Kaikki kulttuurimaisemat ovat syntyneet ihmisen työn tuloksena. Pellot on raivattu, talot rakennettu, metsiä on hoidettu ja kaikki silmin nähtävä avaruus maaseudulla on syntynyt maa- ja metsätalouden harjoittamisen ansiosta.

Emme tarvitse maaseutukuntiin lisää rajoituksia, vaan niitä pitää nimenomaan purkaa, jotta saamme Suomen talouden käännetyksi kasvuun. Ympäristöministeriö tekee kaikkensa, jotta maaseudulle ei rakennettaisi mitään uutta. Hyvä keino tähän saakka on ollut rakennuslupien viivyttäminen kaikin mahdollisin keinoin. Hallituksen on jatkettava määrätietoisesti rakentamisen esteiden purkamista Suomessa. Suomi nousee vain uuden rakentamisella, ja se pitää olla mahdollista myös maaseudulla.

Hannu Hoskonen, kansanedustaja, Ilomantsi

Maisemansuojelun todellinen tarkoitus

Hannu HoskonenBlogi

Hiljaisuudessa valmisteltu valtakunnallinen maisemansuojeluinventointi on edennyt päätösvaiheeseen. Ympäristöministeriön toiveena on saada asiasta valtioneuvoston päätös mahdollisimman pian. Hanketta on valmisteltu salaa vuodesta 2010, mikä tuntuu oudolta nykyisen avoimuutta korostavan julkisen hallinnon ja voimassa olevan lainsäädännön aikana.

Hallitusohjelman mukaan päätösvaltaa ollaan siirtämässä ministeriöistä maakuntiin ja myös kuntien toimielinten päätettäväksi. Alku on ollut lupaava. Maakuntakaavat päätetään helmikuun alusta alkaen maakuntavaltuustoissa, rakentamisen poikkeusluvat siirrettiin kuntien päätösvaltaan huhtikuun alusta ja tulossa on vielä tänä vuonna valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden muuttaminen maaseudulle rakentamiselle myönteiseksi. Suunta on siis oikea.

Biotalous on avaamassa hyvin monta mahdollisuutta uusiin investointeihin eri puolille Suomea. Metsäteollisuus on tehnyt jo merkittäviä päätöksiä mm. Ääneskosken investoinneista. Monta hanketta on suunnitteluvaiheessa, joten uusia työmahdollisuuksia on avautumassa eri puolilla Suomea. Jotta kahdeksan vuotta jatkunut lama voidaan muuttaa talouskasvuksi, on koko maan mahdollisuudet otettava tehokkaasti käyttöön. Erilaisilla suojeluhankkeilla on maassamme pysäytetty miljardien investoinnit ja estetty mm. kotimaisten energiaraaka-aineiden käyttö. Purkamalla nämä keinotekoiset esteet, Suomi lähtee varmuudella nousuun. Velanoton tie on loppuun kuljettu.

Hannu Hoskonen, kansanedustaja, Ilomantsi