Suurpetojen metsästys on sallittava

Hannu HoskonenBlogi

Hallinto-oikeus on asettanut toimeenpanokieltoon kolmeen maakuntaan myönnetyt karhun kaatoluvat. Päätös on valtava tappio suomalaiselle, hyvin toimivalle metsästysperinteelle. Se on iso tappio varsinkin Pohjois-Karjalalle, jolle perinteiseen metsästykseen liittyy hyvin paljon erilaista liiketoimintaa. Paikalliset matkailuyrittäjät, palvelujen tarjoajat ja kaupat menettävät ison osan liikevaihdostaan. Nyt ollaan tilanteessa, jossa yhden yhdistyksen valituksella romutetaan metsästäjien metsästysoikeudet, metsästäjien järjestöjen ja viranomaisten tekemä yhteistyö riistanhoidossa. Suurpetojen kannanhoito on onnistuttu luomaan sitkeällä yhteistyöllä ja saavutetut tulokset ovat kiistattoman hyvät.

Vakavinta asiassa on se, että hallinto-oikeuden päätöksen mukaan metsästystä ollaan kieltämässä alueilla, joilla karhujen kannat ovat erittäin vahvat. Tuomioistuimien tekemä harkinta on outoa, kun karhun metsästys on mahdollista edelleen alueilla, joilla karhuja on olennaisesti vähemmän. Ihmetystä herättää myös hallinto-oikeuden suhtautuminen metsästäjien tekemään arvokkaaseen suurpetojen kannanhoitoon. Se on onnistunut erinomaisesti, kun suotuisan suojelun taso on karhujen määrässä saavutettu kauan sitten.

Metsästys kuuluu olennaisena osana metsien monikäyttöön. Kyse on nautintaoikeudesta, josta on vuosisataiset perinteet. Nyt sitä halutaan rajoittaa, jopa lopettaa vain hyvin pienen vähemmistön tavoitteiden takia. Suomen on haettava EU:sta muutosta uhanalaisten lajien listaan. Susi, karhu ja ilves pitää saada metsästettäviin lajeihin. Suurpetokannat ovat sen verran vahvat. Samoin valkoposkihanhi, joka on jo maatalouden kannattavuuden yksi vakava uhka, pitää siirtää metsästettäväksi lajiksi. Direktiivien ja sopimusten mukaan suurpetojen kannanhoito on laillista.

Nyt tarvitaan maan hallituksen selvä aloite EU:lle, jotta metsästystä voidaan jatkaa hyväksi koetulla tavalla Suomessa. Liian moni asia pystytään nykyisin estämään hallintovalituksia tehtailemalla. Jokin pienryhmä voi pysäyttää vaikka metsästyksen tai kansantaloutemme kannalta merkittävän hankkeen pelkkä kiusanteko tavoitteena. Tällä hetkellä ainakin kymmenen miljardin euron hankkeet seisovat joko lupaviranomaisten tai hallinto-oikeuksien pöydällä. Tähän tilanteeseen pitää tulla muutos mahdollisimman pian. Oikea tapa ratkaista tämä ongelma on perustaa hallinto-oikeuteen nopeutettu käsittely, joka antaa ratkaisun viikossa. Merkittävät elinkeinoja koskevat hankkeet pitäisi pystyä ratkaisemaan yhden vuoden kuluessa.

Hannu Hoskonen, kansanedustaja, Ilomantsi

Julkaistu Sanomalehti Karjalaisessa 17.8.2022

Fortumin tilanne selvitettävä heti

Hannu HoskonenBlogi

Venäjän hyökkäys Ukrainaan aiheutti energiakriisin Euroopassa. Sähkön ja polttoaineiden hinnassa se näkyy nyt. Fortumin vaikea tilanne avautui suomalaisille yllätyksenä. Suomen valtio omistaa Fortumista hieman yli puolet. Fortum hankki Uniperin osake-enemmistön seitsemän miljardin euron kaupalla. Suomen kannalta vaaralliseksi tilanteen tekee se, että Saksan valtiolla ja Uniperilla on sopimus erittäin edullisesta kaasun jakeluhinnasta saksalaisiin koteihin ja teollisuudelle. Tämä sopimus tuo Uniperille tälle vuodelle noin 10 miljardin euron tappion.

Olemme Fortumin pääomistajana joutumassa maksamaan saksalaisten energialaskuja. Ministeri Tytti Tuppurainen kävi jo neuvottelemassa Saksan energiaviranomaisten luona. Saksan käytännön mukaan nousseen maakaasun hinta voidaan periä suoraan asiakkaalta, jos Saksan hallitus siirtyy energian sääntelyssä korkeimpaan hätätilaan. Silloin asiakas maksaisi oikean hinnan energiasta.

Ensi talvi on Suomelle hyvin vaikea. Ilmastopolitiikka on johtanut tilanteeseen, jossa hinnat nousevat, samoin päästöt. Vääriin tietoihin perustuen turpeen käyttöä ollaan lopettamassa. Samaan aikaan EU hyväksyi maakaasun. Suomen on tehtävä turpeesta kotimainen huoltovarmuuspolttoaine, joka vapautetaan veroista ja maksuista kokonaan. Yhdistetty lämmön ja sähköntuotanto tuottaa kovilla pakkasilla jopa 3000 MW:n teholla virtaa valtakunnanverkkoon. Nyt kattiloissa palaa tukkia ja kuitupuuta, vaikka se nimenomaan on hallitusohjelmassa kielletty moneen kertaan. Suomi ajaa nyt alas metsäteollisuuttaan ihan tietoisesti. Eduskunnan pitää puuttua teollisuutemme selkärangan tuhoamiseen.

Fortumin tilanne on niin vakava, että hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta pitää kutsua koolle heti. Suomen linja Fortum-asiassa pitää selvittää nyt. Eduskunnan talousvaliokunta kokoontuu tiistaina 19.7 ylimääräiseen kokoukseen. Myös pääministeri, valtiovarainministeri sekä energia-asioista vastaavat ministerit pitää saada valiokuntaan kuultaviksi tilanteen vakavuuden takia. Pääministeri Sanna Marin pitää evästää niin talousvaliokunnassa kuin hallituksen ministerivaliokunnassa Saksan matkaa varten liittokansleri Scholzia tapaamaan. Eduskuntaan asia pitää tuoda pikaisesti pääministerin selontekona. Sen verran vakava asia on.

Hannu Hoskonen, kansanedustaja, Ilomantsi

Julkaistu Sanomalehti Karjalaisessa 16.7.2022

Huoltovarmuus on laitettava kuntoon

Hannu HoskonenBlogi

Ukrainan joutuminen Venäjän julman hyökkäyksen kohteeksi on nostanut esiin varsinkin Euroopan maiden riippuvuuden kansainvälisestä kaupasta. Energiahuolto ja elintarvikkeiden saanti on vaikeutunut ja hinnat nousevat koko ajan. Huoltovarmuus on vaarassa.

Ruoan hinta on noussut nopeasti ja sama kehitys jatkuu ilmeisen pitkään. Samaan aikaan suomalainen maanviljelijä on taloutensa kanssa suurissa vaikeuksissa. Maatilojen kannattavuus on kriisissä, mikä alkaa olla jo uhka kotimaisten elintarvikkeiden tuotannolle. Moni maatila on joutunut lopettamaan tuotannon pakon edessä. Tuotantopanosten hinnat nousevat koko ajan, varsinkin sähkön ja polttoaineiden hinnat ovat sietämättömällä tasolla. Tehokkain tapa laittaa huoltovarmuutemme kuntoon, on tehdä nopeita, tilojen kannattavuuteen vaikuttavia päätöksiä heti, jotta satoa saadaan mahdollisimman monelta pellolta tänä vuonna. Hyviä päätöksiä on jo tehty, mutta lisää kaivataan varsinkin markkinoiden taholta. Vaikka olemme osana EU:n maatalouspolitiikkaa, se ei voi olla esteenä suomalaisten maatilojen pelastamisessa. EU suunnittelee turvepeltojen käytön kieltoa ja metsiemme käytön rajoittamista ilmastopolitiikan ja monimuotoisuuden perusteella. Kumpikaan ei kuulu EU:n päätettäviin asioihin sopimusten mukaan. Maatalous tarvitsee jo tehtyjen päätösten lisäksi kansallisen pelastusohjelman. Oma elintarviketeollisuus on halpa henkivakuutus. Ilman maatalouden kannattavuutta menetetään vähitellen myös kotimainen elintarvikeketju, joka työllistää yli 300 000 tuhatta suomalaista.

Energiaomavaraisuus on Suomen elinehto. Vaikka Olkiluodon kolmas ydinvoimala on nyt käytössä, olemme kaukana sähkön omavaraisuudesta. Vastoin hallitusohjelmaa olemme polttaneet viime talvena valtavat määrät metsäteollisuuden raaka-ainetta, kuitupuuta ja tukkiakin voimalaitoksissa. Syynä on turpeen väärä luokittelu fossiiliseksi polttoaineeksi, vaikka joka kesä uutta turvetta syntyy. Päästökaupan takia turpeella tuotettu energia maksaa megawatilta reilut 50 euroa. Tuolla hinnalla tukkipuiden polttaminen energiaksi on kannattavaa toimintaa. Tämä metsäteollisuutta hiljalleen kuihduttava automaatti pitää lopettaa heti. EU korostaa päätöksenteossa oikean tiedon käyttöä päätöksenteossa. Sen pitää koskea Suomeakin. Arvokas runkopuu pitää ohjautua metsäteollisuuteen ja se onnistuu vain poistamalla turve päästökaupasta. Tämäkin on tärkeä osa Suomen huoltovarmuutta, jota pitää kohentaa paljon nykyisestä.

Hannu Hoskonen, kansanedustaja, Ilomantsi

Julkaistu alunperin 27.4.2022 Sanomalehti Karjalaisessa ja Savon Sanomissa.