Referaatti kansanedustaja Hannu Hoskosen vappupuheesta Lieksassa ja Nurmeksessa

Hannu HoskonenBlogi

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen politiikka on tehonnut. Kansantalous on saatu kasvuun pitkään jatkuneen laman jälkeen. Työllisyysaste on nyt 71 prosenttia ja uusia työpaikkoja on tällä vaalikaudella saatu aikaan yli 90000. Seuraavan vaalikauden tavoite on jatkaa vahvaa työllisyyspolitiikkaa edelleen. Työllisyysaste pitää saada ainakin 75 prosenttiin.

Biotalous on ollut nostamassa Suomen taloutta. Eri tutkimuslaitosten mukaan talous kasvaa koko maassa ja uusia työpaikkoja sen myötä. Hyvä esimerkki tästä on Kainuu, jossa tällä hetkellä on jo työvoimapula. Metsäteollisuus on investoinut vahvasti ja uusia metsien talouskäyttöön perustuvia investointeja on parhaillaan vireillä mm. Kemiin, Kuopioon ja Kemijärvelle. Jotta nämä uudet investoinnit ja koko metsätalouteen perustuva teollisuustuotanto toimisi häiriöttä, on liikenneväyliin saatava lisää rahoitusta ja uusia ratkaisuja koko tieverkon kunnon kohentamiseksi ja hoitorästien poistamiseksi. Tämän kevään vaikea kelirikko on vakava varoitus varsinkin alemman tieverkon heikosta kunnosta. Kaikki puukuljetukset lähtevät liikkeelle sorateiltä, joiden kunto on heikko. Tiehöylät on saatava takaisin tienhoitokalustoksi. Jo nykyisillä määrärahoilla tehokkaasti käytettynä voidaan alemman tieverkon kuntoa parantaa tienpinnat oikein muotoilemalla ja tierungon kuivatuksesta huolehtimalla. Jätimme viime vuonna kiteeläisen yrittäjä Esa Halttusen kanssa liikenneministeri Anne Bernerille aloitteen Pohjois-Karjalan saamiseksi alemman tieverkon osalta sorateiden hoidon kokeilualueeksi. Hankkeen aikana laitettaisiin kokeilualueella soratiet hyvään kuntoon mm. tiehöylää käyttäen ja samalla koulutettaisiin tiehöylän kuljettajia. Tällä hetkellä tiehöylän kuljettajille ei ole koulutusta lainkaan ja osaajista on huutava pula.

Koko valtakunnan liikennepolitiikkaan pitää saada entistä enemmän tehoa. Tällä vaalikaudella on investoitu merkittävästi niin uusiin kohteisiin kuin hoitorästien poistoon. Samaa työtä on jatkettava myös tulevalla vaalikaudella. Toimivat liikenneyhteydet ovat kasvun paras tae. Varsinkin metsäteollisuuden kannalta tämä on välttämätöntä. Tämän takia sisävesiliikennettä on alettava kohentamaan määrätietoisesti. Pitkään unohduksissa ollut Kymijoen kanava on saatava suurten liikenneinvestointien joukkoon, jotta kuljetusten kannattavuutta voidaan merkittävästi parantaa. Metsäteollisuuden kilpailukyvyn kannalta edulliset kuljetukset ovat yhä ratkaisevammassa asemassa. Myös Jäämeren rata pitää saada suunnittelupöydälle, jotta pohjoisen Suomen moniin raaka-ainekuljetuksiin saadaan tehoa ja samalla saadaan avattua Suomelle uusi merireitti, joka on huoltovarmuuden kannalta erittäin tärkeä. Näihin suuriin investointeihin on saatavissa EU:lta merkittävää investointitukea.

Hannu Hoskonen, kansanedustaja, Ilomantsi