Suurpetojen metsästys on sallittava

Hannu HoskonenBlogi

Hallinto-oikeus on asettanut toimeenpanokieltoon kolmeen maakuntaan myönnetyt karhun kaatoluvat. Päätös on valtava tappio suomalaiselle, hyvin toimivalle metsästysperinteelle. Se on iso tappio varsinkin Pohjois-Karjalalle, jolle perinteiseen metsästykseen liittyy hyvin paljon erilaista liiketoimintaa. Paikalliset matkailuyrittäjät, palvelujen tarjoajat ja kaupat menettävät ison osan liikevaihdostaan. Nyt ollaan tilanteessa, jossa yhden yhdistyksen valituksella romutetaan metsästäjien metsästysoikeudet, metsästäjien järjestöjen ja viranomaisten tekemä yhteistyö riistanhoidossa. Suurpetojen kannanhoito on onnistuttu luomaan sitkeällä yhteistyöllä ja saavutetut tulokset ovat kiistattoman hyvät.

Vakavinta asiassa on se, että hallinto-oikeuden päätöksen mukaan metsästystä ollaan kieltämässä alueilla, joilla karhujen kannat ovat erittäin vahvat. Tuomioistuimien tekemä harkinta on outoa, kun karhun metsästys on mahdollista edelleen alueilla, joilla karhuja on olennaisesti vähemmän. Ihmetystä herättää myös hallinto-oikeuden suhtautuminen metsästäjien tekemään arvokkaaseen suurpetojen kannanhoitoon. Se on onnistunut erinomaisesti, kun suotuisan suojelun taso on karhujen määrässä saavutettu kauan sitten.

Metsästys kuuluu olennaisena osana metsien monikäyttöön. Kyse on nautintaoikeudesta, josta on vuosisataiset perinteet. Nyt sitä halutaan rajoittaa, jopa lopettaa vain hyvin pienen vähemmistön tavoitteiden takia. Suomen on haettava EU:sta muutosta uhanalaisten lajien listaan. Susi, karhu ja ilves pitää saada metsästettäviin lajeihin. Suurpetokannat ovat sen verran vahvat. Samoin valkoposkihanhi, joka on jo maatalouden kannattavuuden yksi vakava uhka, pitää siirtää metsästettäväksi lajiksi. Direktiivien ja sopimusten mukaan suurpetojen kannanhoito on laillista.

Nyt tarvitaan maan hallituksen selvä aloite EU:lle, jotta metsästystä voidaan jatkaa hyväksi koetulla tavalla Suomessa. Liian moni asia pystytään nykyisin estämään hallintovalituksia tehtailemalla. Jokin pienryhmä voi pysäyttää vaikka metsästyksen tai kansantaloutemme kannalta merkittävän hankkeen pelkkä kiusanteko tavoitteena. Tällä hetkellä ainakin kymmenen miljardin euron hankkeet seisovat joko lupaviranomaisten tai hallinto-oikeuksien pöydällä. Tähän tilanteeseen pitää tulla muutos mahdollisimman pian. Oikea tapa ratkaista tämä ongelma on perustaa hallinto-oikeuteen nopeutettu käsittely, joka antaa ratkaisun viikossa. Merkittävät elinkeinoja koskevat hankkeet pitäisi pystyä ratkaisemaan yhden vuoden kuluessa.

Hannu Hoskonen, kansanedustaja, Ilomantsi

Julkaistu Sanomalehti Karjalaisessa 17.8.2022