Tiedote Vapon investoinnista Ilomantsiin

Hannu HoskonenBlogi

Vapo Oy:n tänään tekemän ilmoituksen mukaan teknistä hiiltä tuottava tehdas rakennetaan Ilomantsiin. Vapo Oy:n tekemä päätös on Ilomantsin koko Pohjois-Karjalan maakunnan kannalta erittäin tärkeä investointi. Uusi tuotantolaitos on laatuaan ensimmäinen maailmassa biopohjaisesta raaka-aineesta teknistä hiiltä tuottava laitos.

Ilomantsin kunnan ja ilomantsilaisten puolesta kiitän kaikkia hanketta tukeneita tahoja. Maakunnan kärkihankkeeksi otettu hanke toteutuu nyt yhteisen ponnistuksen jälkeen. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, maakunnan eri kunnat, ELY-keskus, kauppakamari ja maakunnan yrittäjät sekä monet muut tahot ovat antaneet vahvan tukensa tälle hankkeelle. Erinomainen yhteistyö tuotti hyvän lopputuloksen.

Investointi avaa uusia työpaikkoja niin tehtaan yhteyteen kuin turvetuotantoon. Kerrannaisvaikutuksineen hanke on Pohjois-Karjalan kannalta arvaamattoman tärkeä. Tehdas käyttää raaka-aineenaan lähialueelta tulevaa turvetta, josta jalostetaan vientiin menevää teknistä hiiltä. Turve on tärkeä energiaraaka-aine ja nyt sille on avautumassa uutta käyttöä, joka on korvaamassa mm. kiivihiilen ja raakaöljyn käyttöä. Hankkeen taloudelliset vaikutukset ulottuvat lähes koko maakunnan alueelle. Hanke on Ilomantsille erittäin tärkeä uusien työpaikkojen ja talouden positiivisten vaikutusten takia. Ahkera työ uusien työpaikkojen saamiseksi ottaa nyt ison askeleen eteenpäin.

Jotta lisääntyvät kuljetukset pystytään hoitamaan jatkossa tehokkaasti, on Ilomantsi-Joensuu maantien kunnostus saatettava loppuun. Lisääntyvät maantiekuljetukset vaativat parannuksia myös alemmalle tieverkolle. Samoin Ilomantsi-Joensuun junaradan peruskorjaus rataosalla Heinävaara-Ilomantsi on saatettava loppuun alkuperäien suunnitelman mukaan. Ilomantsin ja koko maakuntamme kannalta uusi investointi on erittäin tärkeä. Uusi teollisuuden tuotanto, joka perustuu paikallisiin raaka-aineisiin, on lähdössä nyt liikkeelle Suomen itäisimmässä kunnassa. Rajaseudun joulu on kaikin puolin nyt valon juhla.

Hannu Hoskonen

kunnanvaltuuston pj. kansanedustaja